Truy cập nội dung luôn
Phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ Tại Lễ Khởi động năm Chủ tịch ASEAN 2020

Lịch họp 2020

Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 - Tiểu ban Tuyên truyền-Văn hóa
Địa chỉ: số 7 Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội
Email: info.mofa@asean2020.vn
Điện thoại: +84 024.37993103
Fax: +84 024 38234 137