Hướng dẫn báo chí Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN hẹp và các Hội nghị liên quan lần thứ 26

Hướng dẫn báo chí Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN hẹp và các Hội nghị liên quan lần thứ 26

Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN hẹp và các Hội nghị liên quan lần thứ 26 diễn ra tại Đà Nẵng, Việt Nam từ ngày 8-11/03/2020.
QUY ĐỊNH TÁC NGHIỆP HỘI NGHỊ HẸP BỘ TRƯỞNG NGOẠI GIAO ASEAN (AMM RETREAT)

QUY ĐỊNH TÁC NGHIỆP HỘI NGHỊ HẸP BỘ TRƯỞNG NGOẠI GIAO ASEAN (AMM RETREAT)

QUY ĐỊNH TÁC NGHIỆPHỘI NGHỊ HẸP BỘ TRƯỞNG NGOẠI GIAO ASEAN(AMM RETREAT)
THỜI GIAN PHÁT THẺ HỘI NGHỊ HẸP BỘ TRƯỞNG NGOẠI GIAO ASEAN

THỜI GIAN PHÁT THẺ HỘI NGHỊ HẸP BỘ TRƯỞNG NGOẠI GIAO ASEAN

THỜI GIAN PHÁT THẺHỘI NGHỊ HẸP BỘ TRƯỞNG NGOẠI GIAO ASEAN
Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 - Tiểu ban Tuyên truyền-Văn hóa
Địa chỉ: số 7 Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội
Email: info.mofa@asean2020.vn
Điện thoại: +84 024.37993103
Fax: +84 024 38234 137