Thông cáo của Bộ Ngoại giao về Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các Hội nghị Cấp cao liên quan

Thông cáo của Bộ Ngoại giao về Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các Hội nghị Cấp cao liên quan

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các Hội nghị Cấp cao liên quan sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 11 năm 2020 theo hình thức trực tuyến.
Thông cáo chung của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53

Thông cáo chung của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53

Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã thống nhất thông qua Thông cáo chung của Hội nghị.
Tuyên bố báo chí của Chủ tịch Hội đồng điều phối ASEAN về ứng phó chung với dịch COVID-19

Tuyên bố báo chí của Chủ tịch Hội đồng điều phối ASEAN về ứng phó chung với dịch COVID-19

Tuyên bố báo chí của Chủ tịch Hội đồng điều phối ASEAN về ứng phó chung với dịch COVID-19
Tuyên bố Báo chí của Chủ tịch Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tuyên bố Báo chí của Chủ tịch Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tuyên bố Báo chí của Chủ tịch Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN
Về Cuộc họp các Quan chức cao cấp ASEAN trù bị cho Hội nghị các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 52 và các Hội nghị Bộ trưởng liên quan

Về Cuộc họp các Quan chức cao cấp ASEAN trù bị cho Hội nghị các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 52 và các Hội nghị Bộ trưởng liên quan

Ngày 29/7, tại Băng-cốc, Thái Lan đã diễn ra Cuộc họp các quan chức cao cấp ASEAN (SOM) trù bị cho Hội nghị các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 52 (AMM-52) và các Hội nghị Bộ trưởng với các Đối...
Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 - Tiểu ban Tuyên truyền-Văn hóa
Địa chỉ: số 7 Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội
Email: info.mofa@asean2020.vn
Điện thoại: +84 024.37993103
Fax: +84 024 38234 137