Tuyên bố báo chí của Chủ tịch Hội đồng điều phối ASEAN về ứng phó chung với dịch COVID-19

Tuyên bố báo chí của Chủ tịch Hội đồng điều phối ASEAN về ứng phó chung với dịch COVID-19

Tuyên bố báo chí của Chủ tịch Hội đồng điều phối ASEAN về ứng phó chung với dịch COVID-19
Tuyên bố Báo chí của Chủ tịch Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tuyên bố Báo chí của Chủ tịch Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tuyên bố Báo chí của Chủ tịch Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN
Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 - Tiểu ban Tuyên truyền-Văn hóa
Địa chỉ: số 7 Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội
Email: info.mofa@asean2020.vn
Điện thoại: +84 024.37993103
Fax: +84 024 38234 137