Ảnh

Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN-Trung Quốc về Thực hiện Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) lần thứ 18
họi nghi 01
họi nghi 01
hội nghị 02
hội nghị 02