Ảnh

Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN-Trung Quốc về thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) lần thứ 17
hội nghị 03
hội nghị 03
Hội nghị 04
Hội nghị 04
Hội nghị 05
Hội nghị 05