Ảnh

Hội nghị đặc biệt Hội đồng Điều phối ASEAN
Các đại biểu tham dự cuộc họp chụp ảnh chung.
Các đại biểu tham dự cuộc họp chụp ảnh chung.
Các đại biểu dự cuộc họp chụp ảnh chung.
Các đại biểu dự cuộc họp chụp ảnh chung.
Toàn cảnh cuộc họp.
Toàn cảnh cuộc họp.
Toàn cảnh cuộc họp
Toàn cảnh cuộc họp
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì cuộc họp.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì cuộc họp.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu tại cuộc họp.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu tại cuộc họp.