Ảnh

Hội nghị trù bị Quan chức cao cấp ASEAN (SOM)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng chủ trì Hội nghị trù bị quan chức cấp cao ASEAN.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng chủ trì Hội nghị trù bị quan chức cấp cao ASEAN.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng phát biểu tại Hội nghị trù bị quan chức cấp cao ASEAN.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng phát biểu tại Hội nghị trù bị quan chức cấp cao ASEAN.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng tại hội nghị.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng tại hội nghị.
Hội nghị trù bị Quan chức cao cấp ASEAN (PREP-SOM) diễn ra theo hình thức trực tuyến vào sáng ngày 22/6.
Hội nghị trù bị Quan chức cao cấp ASEAN (PREP-SOM) diễn ra theo hình thức trực tuyến vào sáng ngày 22/6.