Ảnh

Hội nghị Quan chức cao cấp về Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN lần thứ 28 (SOCA)
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
Bà Hà Thị Minh Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phát biểu tại Hội nghị.
Bà Hà Thị Minh Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phát biểu tại Hội nghị.
Ông Nguyễn Mạnh Cường, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng SOCA Việt Nam – Chủ tịch Hội nghị phát biểu khai mạc Hội nghị.
Ông Nguyễn Mạnh Cường, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng SOCA Việt Nam – Chủ tịch Hội nghị phát biểu khai mạc Hội nghị.
Hội nghị Quan chức cao cấp về Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN lần thứ 28 (SOCA) diễn ra theo hình thức trực tuyến vào sáng ngày 22/6.
Hội nghị Quan chức cao cấp về Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN lần thứ 28 (SOCA) diễn ra theo hình thức trực tuyến vào sáng ngày 22/6.