Ảnh

Hội nghị Tham vấn chung ASEAN
Quang cảnh Hội nghị Tham vấn chung ASEAN.
Quang cảnh Hội nghị Tham vấn chung ASEAN.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng chủ trì Hội nghị Tham vấn chung ASEAN.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng chủ trì Hội nghị Tham vấn chung ASEAN.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng phát biểu tại Hội nghị Tham vấn chung ASEAN.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng phát biểu tại Hội nghị Tham vấn chung ASEAN.