Ảnh

Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng RCEP giữa kỳ lần thứ 10
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh chủ trì Hội nghị.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh chủ trì Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng RCEP giữa kỳ lần thứ 10 tại Hà Nội.
Quang cảnh Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng RCEP giữa kỳ lần thứ 10 tại Hà Nội.