Ảnh

Hội nghị Hội đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN lần thứ 23
Quang cảnh Hội nghị Hội đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN lần thứ 23.
Quang cảnh Hội nghị Hội đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN lần thứ 23.
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung chủ trì Hội nghị Hội đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN lần thứ 23.
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung chủ trì Hội nghị Hội đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN lần thứ 23.
Hội nghị trực tuyến Hội đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN lần thứ 23 nằm trong chương trình Tuần lễ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36
Hội nghị trực tuyến Hội đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN lần thứ 23 nằm trong chương trình Tuần lễ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36
Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN (ASCC) lần thứ 23 đã ra Tuyên bố chung.
Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN (ASCC) lần thứ 23 đã ra Tuyên bố chung.
Tuyên bố về Phát triển Nguồn nhân lực cho một thế giới công việc đang đổi thay và Điều khoản tham chiếu của Hội đồng phát triển Giáo dục nghề nghiệp ASEAN cũng đã đạt được sự đồng thuận thông qua của các Bộ trưởng ASEAN.
Tuyên bố về Phát triển Nguồn nhân lực cho một thế giới công việc đang đổi thay và Điều khoản tham chiếu của Hội đồng phát triển Giáo dục nghề nghiệp ASEAN cũng đã đạt được sự đồng thuận thông qua của các Bộ trưởng ASEAN.
Những vấn đề thảo luận trong hội nghị đều phù hợp với chủ đề cũng như 5 ưu tiên của năm ASEAN 2020.
Những vấn đề thảo luận trong hội nghị đều phù hợp với chủ đề cũng như 5 ưu tiên của năm ASEAN 2020.
Các Bộ trưởng đã ủng hộ đề xuất của Việt Nam và Ban thư ký ASEAN về việc tổ chức một loạt hội thảo trên web về các nỗ lực do ASCC chủ trì nhằm khắc phục ảnh hưởng của COVID-19
Các Bộ trưởng đã ủng hộ đề xuất của Việt Nam và Ban thư ký ASEAN về việc tổ chức một loạt hội thảo trên web về các nỗ lực do ASCC chủ trì nhằm khắc phục ảnh hưởng của COVID-19
Đây là những nội dung quan trọng để định hướng cho các hoạt động của Cộng đồng trong năm nay cũng như giai đoạn 5 năm sắp tới của ASEAN
Đây là những nội dung quan trọng để định hướng cho các hoạt động của Cộng đồng trong năm nay cũng như giai đoạn 5 năm sắp tới của ASEAN