Ảnh

Hội nghị Hội đồng Điều phối ASEAN lần thứ 26
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì Hội nghị Hội đồng Điều phối ASEAN lần thứ 26.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì Hội nghị Hội đồng Điều phối ASEAN lần thứ 26.
Trong chương trình Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36, trưa 24/6/2020, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì Hội nghị Hội đồng Điều phối ASEAN lần thứ 26 theo hình thức trực tuyến.
Trong chương trình Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36, trưa 24/6/2020, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì Hội nghị Hội đồng Điều phối ASEAN lần thứ 26 theo hình thức trực tuyến.
Đại diện các nước ASEAN tham dự Hội nghị trực tuyến Hội đồng Điều phối ASEAN lần thứ 26.
Đại diện các nước ASEAN tham dự Hội nghị trực tuyến Hội đồng Điều phối ASEAN lần thứ 26.
Đây là lần thứ ba trong năm 2020, Hội đồng Điều phối ASEAN được nhóm họp dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, đại diện Chủ tịch ASEAN năm 2020.
Đây là lần thứ ba trong năm 2020, Hội đồng Điều phối ASEAN được nhóm họp dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, đại diện Chủ tịch ASEAN năm 2020.
Hội nghị Hội đồng Điều phối ASEAN lần thứ 26 đã thông qua 6 Báo cáo của Tổng Thư ký ASEAN và các trụ cột Cộng đồng trình lên Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36; chấp thuận việc bổ nhiệm Phó Tổng Thư ký ASEAN phụ trách Chính trị-An ninh nhiệm kỳ 2021-2024.
Hội nghị Hội đồng Điều phối ASEAN lần thứ 26 đã thông qua 6 Báo cáo của Tổng Thư ký ASEAN và các trụ cột Cộng đồng trình lên Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36; chấp thuận việc bổ nhiệm Phó Tổng Thư ký ASEAN phụ trách Chính trị-An ninh nhiệm kỳ 2021-2024.
Trong chương trình Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36, sáng 24/6/2020, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì Hội nghị Hội đồng Chính trị - An ninh ASEAN lần thứ 21 theo hình thức trực tuyến.
Trong chương trình Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36, sáng 24/6/2020, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì Hội nghị Hội đồng Chính trị - An ninh ASEAN lần thứ 21 theo hình thức trực tuyến.