Ảnh

Hội nghị Hội đồng Chính trị - An ninh ASEAN lần thứ 21
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì Hội nghị trực tuyến Hội đồng Chính trị - An ninh ASEAN lần thứ 21.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì Hội nghị trực tuyến Hội đồng Chính trị - An ninh ASEAN lần thứ 21.
Quang cảnh Hội nghị trực tuyến Hội đồng Chính trị - An ninh ASEAN lần thứ 21 tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị quốc tế (Hà Nội).
Quang cảnh Hội nghị trực tuyến Hội đồng Chính trị - An ninh ASEAN lần thứ 21 tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị quốc tế (Hà Nội).
Hội nghị đã kiểm điểm tình hình hoạt động của các cơ quan trực thuộc, rà soát tiến độ triển khai Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN 2025 và trao đổi các định hướng, biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác chính trị-an ninh ASEAN trong thời gian tới.
Hội nghị đã kiểm điểm tình hình hoạt động của các cơ quan trực thuộc, rà soát tiến độ triển khai Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN 2025 và trao đổi các định hướng, biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác chính trị-an ninh ASEAN trong thời gian tới.
Đặc biệt, trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát, các cơ chế hợp tác của ASEAN đã phát huy vai trò tích cực trong thúc đẩy hợp tác khu vực để ngăn ngừa, phòng chống dịch bệnh.
Đặc biệt, trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát, các cơ chế hợp tác của ASEAN đã phát huy vai trò tích cực trong thúc đẩy hợp tác khu vực để ngăn ngừa, phòng chống dịch bệnh.
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác triển khai Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN.
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác triển khai Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN.