Ảnh

Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM Retreat) 2020
Tổng Thư ký ASEAN Lim Jock Hoi cùng các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN. (Ảnh: Tuấn Anh)
Tổng Thư ký ASEAN Lim Jock Hoi cùng các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN. (Ảnh: Tuấn Anh)
Toàn cảnh cuộc gặp giữa Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng thứ hai Bộ Ngoại giao Brunei Darussalam Dato Erywan Pehin Yusof. (Ảnh: Tuấn Anh)
Toàn cảnh cuộc gặp giữa Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng thứ hai Bộ Ngoại giao Brunei Darussalam Dato Erywan Pehin Yusof. (Ảnh: Tuấn Anh)
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi. (Ảnh: Tuấn Anh)
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi. (Ảnh: Tuấn Anh)
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Bộ Hợp tác Quốc tế Myanmar U Kyaw Tin. (Ảnh: Tuấn Anh)
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Bộ Hợp tác Quốc tế Myanmar U Kyaw Tin. (Ảnh: Tuấn Anh)
Các Bộ trưởng Ngoại giao trước khi vào Hội nghị hẹp các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN. (Ảnh: Tuấn Anh)
Các Bộ trưởng Ngoại giao trước khi vào Hội nghị hẹp các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN. (Ảnh: Tuấn Anh)
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh và Tổng Thư ký ASEAN Lim Jock Hoi. (Ảnh: Tuấn Anh)
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh và Tổng Thư ký ASEAN Lim Jock Hoi. (Ảnh: Tuấn Anh)
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Tuấn Anh)
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Tuấn Anh)
Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: Tuấn Anh)
Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: Tuấn Anh)
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi trao đổi với Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Saifuddin Abdullah bên lề Hội nghị. (Ảnh: Tuấn Anh)
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi trao đổi với Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Saifuddin Abdullah bên lề Hội nghị. (Ảnh: Tuấn Anh)