Nội dung trả lời phỏng vấn của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về kết quả các Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN và ASEAN+3

25-06-2020

.Sau khi kết thúc Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN và ASEAN+3 về Ứng phó dịch bệnh COVID-19, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trả lời phỏng vấn về kết quả các Hội nghị.

Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 - Tiểu ban Tuyên truyền-Văn hóa
Địa chỉ: số 7 Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội
Email: info.mofa@asean2020.vn
Điện thoại: +84 024.37993103
Fax: +84 024 38234 137