Truy cập nội dung luôn

CÁC VĂN KIỆN CHÍNH CỦA ASEAN

 

Thời gian

Tên/Nội dung

1967

Tuyên bố ASEAN (Tuyên bố Băng Cốc) ký tại Băng-cốc, Thái Lan ngày 08/8/1967.

1971

Tuyên bố về Khu vực Hòa bình, Tự do và Trung lập (ZOPFAN) được thông qua tại Cua-la-lăm-pơ, Ma-lai-xi-a ngày 27/11/1971.

1976

- Tuyên bố Hòa hợp ASEANđược thông qua tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ nhất tại Ba-li, In-đô-nê-xi-a ngày 24/2/1976.

- Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á Ký tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ nhất tại Ba-li,In-đô-nê-xi-a, ngày 24/02/1976

1992

Hiệp định về Chương trình Ưu đãi Thuế quan có hiệu lực chung cho Khu vực Thương mại Tự do ASEAN được ký tại Xinh-ga-po năm 1992.

1995

Hiệp ước về Khu vực Đông Nam Á không vũ khí hạt nhânđược ký tại Băng-cốc ngày 15/12/1995.

1997

Tầm nhìn ASEAN 2020được thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN không chính thức lần thứ hai tại Ma-lai-xi-a tháng 12/1997.

2002

Tuyên bố về Ứng xử của các Bên ở Biển Đông (DOC)

Được các nước ASEAN ký với Trung Quốc tại Hội nghị Cấp cao ASEAN – Trung Quốc lần thứ 6 tại Cam-pu-chia ngày 04/11/2002.

2003

Tuyên bố Hòa hợp ASEAN II được thông qua tại Ba-li, In-đô-nê-xi-a tháng 10/2003.

2007

Hiến chương của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á được thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 13 tạiXinh-ga-po năm 2007 và chính thức có hiệu lực ngày 15/12/2008.

2009

Tuyên bố Cha-am Hủa Hỉn về Lộ trình Xây dựng Cộng đồng ASEAN (2009-2015) được thông qua tại Hội nghịCấp cao ASEAN 14 tại Thái Lan tháng 6/2009.

2010

Tuyên bố Hà Nội về việc thông qua Kế hoạch Tổng thể về Kết nối ASEAN tạiHội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 17 tại Việt Nam tháng 12/2010.

2011

Tuyên bố Bali về Cộng đồng ASEAN trong Cộng đồng các Quốc gia toàn cầu (Tuyên bố Hòa hợp Bali III) được ký trongkhuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 19 tại In-đô-nê-xi-a tháng 11/2011.

2015

Tuyên bố Kua-la Lăm-pơ về ASEAN 2025: Cùng Vững vàng Tiến bướcđược ký tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 27 tại Ma-lai-xi-a, tháng 11/2015, chính thức hình thành Cộng đồng ASEAN và thông qua Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025.

2016

Tuyên bố Viêng Chăn về việc Thông qua Kế hoạch Tổng thể về Kết nối ASEAN 2025 tạiHội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 28 tại Lào tháng 9/2016.

2017

Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ là chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025được ký tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 30 tại Phi-líp-pin tháng 4/2017.

Tuyên bố của Lãnh đạo ASEAN về 50 năm thành lập ASEANđược thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 31 tại Phi-líp-pin tháng 11/2017.

2018

Tầm nhìn các Lãnh đạo ASEAN về một ASEAN Tự cường và Sáng tạođược ký tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 32 tại Xinh-ga-po tháng 4/2018.

2019

Tài liệu quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương (AOIP)được thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35 tại Thái Lan tháng 11/2019.

 

 

 

 

Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 - Tiểu ban Tuyên truyền-Văn hóa
Địa chỉ: số 7 Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội
Email: info.mofa@asean2020.vn
Điện thoại: +84 024.37993103
Fax: +84 024 38234 137