Truy cập nội dung luôn

Hình và Ảnh của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các Hội nghị Cấp cao liên quan

08-11-2020, 08:24:00

CMSC Kính gửi Các Cơ quan Báo chí hình và ảnh các sự kiện Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các Hội nghị Cấp cao liên quan.

Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 - Tiểu ban Tuyên truyền-Văn hóa
Địa chỉ: số 7 Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội
Email: info.mofa@asean2020.vn
Điện thoại: +84 024.37993103
Fax: +84 024 38234 137