Truy cập nội dung luôn

Hướng dẫn báo chí Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN

03-03-2020, 03:26:00

CMSC Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN và các Hội nghị liên quan sẽ được tổ chức từ ngày 25-27/03/2020 tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh).

1. Phóng viên quan tâm đưa tin về Hội nghị đăng ký trực tiếp tại đường link: https://www.asean2020.vn. 

2. Hạn đăng ký: Từ ngày 02/03/2020 đến ngày 09/03/2020.

3. Thẻ báo chí dành cho phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí sẽ được Ban Tổ chức phát tại Thành phố Hà NộiThành phố Hạ Long (Quảng Ninh). 

Các phóng viên đã đăng ký tham dự khi đến nhận Thẻ báo chí đề nghị xuất trình: Thẻ nhà báo hoặc Thẻ phóng viên; Chứng minh thư nhân dân và Công văn của cơ quan báo chí chủ quản. 

4. Thông tin liên quan đến việc đăng ký và đưa tin về Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc NHTW ASEAN, đề nghị liên hệ để được hỗ trợ:

(1). Tiểu ban TTTT Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc NHTW ASEAN:

a) Ông Nguyễn Đăng Khoa

Điện thoại: 024.222022828 (7012)  0904211074; 

Email: nguyendangkhoa@mof.gov.vn; 

b) Bà Mai Thị Hằng Thu 

Điện thoại: 024.222022828 (6066); 0988858855; 

Email: maithihangthu@mof.gov.vn

(2). Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao:

Ông Phạm Phúc Đại

Điện thoại: 024.37993536; 0932328666;

Email: media.info@asean2020.vn

Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 - Tiểu ban Tuyên truyền-Văn hóa
Địa chỉ: số 7 Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội
Email: info.mofa@asean2020.vn
Điện thoại: +84 024.37993103
Fax: +84 024 38234 137