Truy cập nội dung luôn

Khai mạc Hội nghị SOM ASEAN đặc biệt

04-03-2020, 07:00:00

CMSC Tiếp nối cuộc họp Quan chức Cao cấp ASEAN, ngày 4/3/2020, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đã chủ trì Hội nghị đặc biệt của các quan chức cao cấp (SOM) ASEAN, khởi động trao đổi định hướng xây dựng Tầm nhìn ASEAN sau 2025. Đây là một sáng kiến quan trọng do Việt Nam đề xuất nhằm định hướng phát triển dài hạn của Cộng đồng ASEAN sau 2025.

Trao đổi về xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau 2025 sẽ gắn kết với tiến trình rà soát giữa kỳ việc triển khai các Kế hoạch tổng thể thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, tiếp nối nỗ lực của ASEAN năm 2019 trong nhiệm kỳ Chủ tịch của Thái Lan với kết quả nghiên cứu của Viện nghiên cứu kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA) về Tầm nhìn ASEAN 2040. 

Đề xuất này được các nước ASEAN ủng hộ, đánh giá phù hợp trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực chuyển biến nhanh chóng, đòi hỏi ASEAN cần chủ động định hướng phát triển để thích ứng hiệu quả với các cơ hội và thách thức đặt ra. Các nước đã tích cực trao đổi, chia sẻ ý kiến đánh giá và những ý tưởng ban đầu về Cộng đồng ASEAN sau 2025. Các nước cũng cho thêm ý kiến về lộ trình xây dựng Tầm nhìn này.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh xây dựng Tầm nhìn ASEAN sau 2025 là một tiến trình lâu dài, đòi hỏi cách tiếp cận tổng thể, với sự tham gia đóng góp sâu rộng của mọi thành phần. Các nước cho rằng việc xây dựng Tầm nhìn mới cần bảo đảm các nguyên tắc và giá trị cốt lõi của ASEAN; kế thừa và phát huy những thành tựu mà ASEAN đã đạt được; phát huy vai trò chủ động của ASEAN ứng phó với những chuyển dịch sâu sắc đang diễn ra trên thế giới và khu vực; phát huy bản sắc ASEAN và đưa ASEAN gần hơn tới người dân; củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình và đề cao vị thế quốc tế của ASEAN.

Kết quả trao đổi tại Hội nghị lần này là cơ sở để tiếp tục tham vấn, trao đổi với các trụ cột của Cộng đồng ASEAN trước khi trình các Lãnh đạo ASEAN xem xét, cho chỉ đạo tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 (tháng 11/2020)./.


Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 - Tiểu ban Tuyên truyền-Văn hóa
Địa chỉ: số 7 Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội
Email: info.mofa@asean2020.vn
Điện thoại: +84 024.37993103
Fax: +84 024 38234 137