Truy cập nội dung luôn

Quy định tác nghiệp Hội nghị hẹp Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 26

07-03-2020, 04:53:00

CMSC Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN hẹp và các Hội nghị liên quan lần thứ 26 diễn ra tại Đà Nẵng, Việt Nam từ ngày 8-11/03/2020.

NGUYÊN TẮC CHUNG

 

- Phóng viên tác nghiệp tại Hội nghị hẹp Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 26 phải có thẻ báo chí do Ban Tổ chức cấp. Phóng viên cần thường xuyên đeo thẻ báo chí tại các địa điểm trong khu vực Hội nghị.

- Phóng viên tác nghiệp tại các sự kiện tuân thủ theo hướng dẫn của Ban Tổ chức.

- Phóng viên được phát thẻ sự kiện tập trung tại Phòng báo chí trước các sự kiện và sẽ được Ban Tổ chức dẫn đến địa điểm sự kiện.


THỜI GIAN PHÁT THẺ

 

Ngày Thời gian Địa điểm
08/3/2020 08.00-09.00 Phòng Gallery I Room, Furama Resort Da Nang
10/3/2020 08.00-09.00 Phòng Gallery I Room, Furama Resort Da Nang

 

* Đề nghị phóng viên khi lấy thẻ, xuất trình thư giới thiệu của cơ quan báo chí giấy tờ tùy thân.

 

PHÒNG BÁO CHÍ

 

Trung tâm báo chí được đặt tại phòng Hải Vân Lounge, khách sạn Furama Đà Nẵng. Trung tâm báo chí sẽ hoạt động từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 03 năm 2020.

Trung tâm báo chí sẽ được trang bị bàn làm việc chung, ổ cắm AC tiện lợi, máy tính có kết nối mạng, wifi, máy photocopy.

 

QUY ĐỊNH TÁC NGHIỆP

 

1. Hội nghị Quan chức kinh tế cấp cao ASEAN chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN hẹp lần thứ 26: 

09.00, ngày 08/3/2020 tại Da Nang Ballroom 2+3, Furama Resort Da Nang. 

- Tất cả phóng viên.

- Phóng viên ghi hình/ chụp ảnh 3 - 5 phút đầu phiên họp theo sự hướng dẫn của Ban Tổ chức.

 

2. Hội nghị tham vấn của Bộ trưởng Kinh tế ASEAN hẹp với Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN: 

09.00 ngày 10/3/2020 tại Da Nang Ballroom 2+3, Furama Resort Da Nang. 

- Tất cả phóng viên.

- Phóng viên ghi hình/ chụp ảnh 3 - 5 phút đầu phiên họp theo sự hướng dẫn của Ban Tổ chức.

- Sau khi ghi hình/chụp ảnh phiên khai mạc, các phóng viên sẽ được đưa về phòng báo chí.

 

3. Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN hẹp lần thứ 26: 

10.45 ngày 10/3/2020 tại Da Nang Ballroom 2+3, Furama Resort Da Nang. 

- Tất cả phóng viên.

- Phóng viên ghi hình/ chụp ảnh 3 - 5 phút đầu phiên họp theo sự hướng dẫn của Ban Tổ chức.

- Sau khi ghi hình/chụp ảnh phiên khai mạc, các phóng viên sẽ được đưa về phòng báo chí.

 

4. Họp báo về kết quả Hội nghị

17.00 ngày 10/3/2020 tại Ballroom 3, Ariyana Convention Center. 

- Tất cả phóng viên được tham dự.

 

5. Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế các nước ASEAN tham gia Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP): 

09.00 ngày 11/3/2020 tại Da Nang Ballroom 2+3, Furama Resort Da Nang. 

- Tất cả phóng viên.

- Phóng viên ghi hình/ chụp ảnh 3 - 5 phút đầu phiên họp theo sự hướng dẫn của Ban Tổ chức.

- Sau khi ghi hình/chụp ảnh phiên khai mạc, các phóng viên sẽ được đưa về phòng báo chí.

 

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ HẸP BỘ TRƯỞNG KINH TẾ ASEAN LẦN THỨ 26

 

Ngày

Giờ

Hội nghị

Địa điểm

Phóng viên 

08/3/2020

09.00

Hội nghị Quan chức kinh tế cấp cao ASEAN chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN hẹp lần thứ 26

Da Nang Ballroom 2+3, Furama Resort Da Nang

-Tất cả phóng viên

-3-5 phút đầu

10/3/2020

09:00

Hội nghị tham vấn của Bộ trưởng Kinh tế ASEAN hẹp với Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN 

Da Nang Ballroom 2+3, Furama Resort Da Nang

-Tất cả phóng viên

-3-5 phút đầu

10:45

Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN hẹp lần thứ 26

Da Nang Ballroom 2+3, Furama Resort Da Nang

-Tất cả phóng viên

-3-5 phút đầu

17:00

Họp báo

Ballroom 3, Ariyana Convention Center, Ariyana Beach Resort and Suites

-Tất cả phóng viên

11/3/2020

09.00

Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế các nước ASEAN tham gia Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)

Da Nang Ballroom 2+3, Furama Resort Da Nang

-Tất cả phóng viên

-3-5 phút đầu


Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 - Tiểu ban Tuyên truyền-Văn hóa
Địa chỉ: số 7 Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội
Email: info.mofa@asean2020.vn
Điện thoại: +84 024.37993103
Fax: +84 024 38234 137