Truy cập nội dung luôn

Truyền hình chủ nhà và ảnh chủ nhà Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN về COVID-19

14-04-2020, 09:50:00

CMSC Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN về ứng phó dịch bệnh COVID-19 sẽ được tổ chức vào ngày 14 tháng 4 năm 2020 theo hình thức trực tuyến.

Kính gửi các cơ quan báo chí đường link ảnh và hình Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN về Covid-19.

Link ảnh: https://drive.google.com/drive/folders/1GE7-6yFJESOadDS4rlzs25OSBYM47HrS

Link hình: http://aseansummit2020.vtv.vn


Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 - Tiểu ban Tuyên truyền-Văn hóa
Địa chỉ: số 7 Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội
Email: info.mofa@asean2020.vn
Điện thoại: +84 024.37993103
Fax: +84 024 38234 137