Truy cập nội dung luôn

Thông cáo chung của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53

10-09-2020, 05:30:00

Từ 9-12/9/2020, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 (AMM 53) và các Hội nghị liên quan đã diễn ra theo hình thức trực tuyến. Tại Hội nghị, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã thống nhất thông qua Thông cáo chung của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53.

Toàn văn nội dung Thông cáo chung của Hội nghị có thể được tìm thấy ở trong tài liệu đính kèm ở dưới đây.

Tài liệu đính kèm: Thông cáo chung AMM-53 (FINAL - 14 Sep 2020).docx

Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 - Tiểu ban Tuyên truyền-Văn hóa
Địa chỉ: số 7 Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội
Email: info.mofa@asean2020.vn
Điện thoại: +84 024.37993103
Fax: +84 024 38234 137